Model contract de comodat sediu social 2023

Model contract de comodat sediu social 2023 intre persoane fizice si sau juridice. Model gratuit de contract de comodat sediu social.

Despre contractul de comodat pentru sediul social

Un contract de comodat pentru sediul social este un acord legal între două părți, prin care o persoană numită comodant își încredințează temporar bunurile sale unei alte persoane numite comodatar, cu titlu gratuit sau cu o plată simbolică.

Acest tip de contract poate fi utilizat pentru bunuri de diverse tipuri, cum ar fi o bicicletă, un laptop, o mașină sau chiar o locuință.

Contractul de comodat sediu social stabilește termenii și condițiile în care bunurile sunt încredințate, precum și responsabilitățile fiecărei părți în timpul perioadei de împrumut.

Printre prevederile tipice ale unui contract de comodat se numără durata împrumutului, condițiile de utilizare a bunurilor, responsabilitățile de întreținere și reparare, precum și obligația comodatarului de a returna bunurile la sfârșitul perioadei de împrumut.

Este important ca toți termenii și condițiile contractului de comodat pentru sediul social să fie clar și complet specificate, pentru a evita orice ambiguitate sau neînțelegere între cele două părți.

Model simplu contract de comodat sediu social 2023

Partile:

[Numele si prenumele persoanei care detine spatiul] (denumita in continuare “Comodant”),

si

[Numele si prenumele persoanei care doreste sa utilizeze spatiul ca sediu social] (denumita in continuare “Comodatar”),

au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, conform prevederilor Codului Civil si legilor in vigoare, in baza urmatoarelor clauze:

Obiectul contractului

Comodantul pune la dispozitia Comodatarului un spatiu in [adresa sediului social], in vederea utilizarii acestuia ca sediu social pentru activitatea desfasurata de Comodatar. Spatiul pus la dispozitie consta in [descrierea detaliata a spatiului].

Durata contractului

Contractul de comodat se incheie pe o perioada de [durata contractuala] luni, incepand cu data de [data inceperii contractului]. La expirarea acestei perioade, contractul poate fi prelungit prin acordul ambelor parti.

Obligatiile Comodantului

Comodantul se obliga sa puna la dispozitia Comodatarului spatiul mentionat la articolul 1, in bune conditii de utilizare si sa il mentina in aceasta stare pe toata durata contractului. Comodantul va permite accesul Comodatarului la spatiul pus la dispozitie, in orice moment al zilei, in caz de necesitate.

Obligatiile Comodatarului

Comodatarul se obliga sa foloseasca spatiul mentionat la articolul 1 exclusiv in scopul specificat, respectand regulile de functionare ale spatiului si ale cladirii in care se afla acesta. Comodatarul se obliga sa nu efectueze nicio modificare a spatiului sau a cladirii fara acordul prealabil scris al Comodantului.

Garantie

In momentul incheierii contractului, Comodatarul va depune la Comodant o garantie in valoare de [valoarea garantiei], care va fi restituita la expirarea contractului, cu conditia ca spatiul sa fie predat in aceeasi stare in care a fost preluat. Garantia poate fi folosita de Comodant pentru a acoperi eventuale daune cauzate de Comodatar spatiului sau cladirii.

Modificari ale contractului Orice modificare a acestui contract poate fi facuta numai in scris si cu acordul ambelor parti.

Cesiunea contractului

Comodatarul nu poate transfera drepturile sale asupra acestui contract catre o alta persoana fara acordul prealabil scris al Comodantului.

Forta majora

Niciuna dintre partile contractante nu poate fi considerata responsabila pentru neindeplinirea obligatiilor sale, daca aceasta neindeplinire este cauzata de un eveniment de forta majora, cum ar fi razboiul, cutremurele, incendiile, inundatiile etc.

Litigii Orice

litigiu aparut in legatura cu prezentul contract va fi solutionat pe cale amiabila, prin negociere intre parti. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere, litigiul va fi solutionat prin instanta competenta, conform legilor in vigoare.

Dispozitii finale

Prezentul contract reprezinta intelegerea integrala intre parti si inlocuieste orice alta intelegere scrisa sau verbala anterioara. Orice modificare a acestui contract trebuie sa fie facuta in scris si semnata de ambele parti.

Prezentul contract a fost intocmit in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Comodant: _______________________

Comodatar: _______________________

Data: _______________________________

Redactarea contractului de comodat pentru sediul social de catre un specialist

Unul dintre specialistii nostrii fiscali contabili sunt pregatiti sa te ajute in redactarea contractului de comodat in vederea stabilirii sediului social.

De asemenea va putem ajuta si cu alte modele de contract de comodat redactate precum cele auto, de teren, parcare, etc.

Totul la doar 10 euro. Plata se face online si contractul il primiti in 24h redactat cu datele pe care le veti completa in formularul de comanda.

Comanda acum